Олимпиада "Фоксфорд" 2 сезон
Распечатать

Победители и призеры on-line олимпиады "Фоксфорд" 2 сезон
 
№   Фамилия ученика  Класс  Предмет  Количество баллов  Ф.И.О. учителя
 1.  Борисов Станислав  9  Русский язык  81  Московкина Л.В.
 2.  Несмиянов Елисей  8  Русский язык  80  Борисова Т.И.
 3.  Герман Анна  5  Русский язык  77  Красненкова Л.Н.
 4.  Колесникова Елена  9  Русский язык  74  Московкина Л.В.
 5.  Романенко Анна  8  Русский язык  71  Борисова Т.И.
 6.  Лутко Ольга  8  Русский язык  69  Борисова Т.И.
 7.  Евдокимова Мария  8  Русский язык  67  Борисова Т.И.
 8.  Зырянова Карина  8  Русский язык  61  Борисова Т.И.
 9.  Будяк Мария  5  Русский язык  59  Коноплева А.О.
 10.  Бутюгин Денис  8  Русский язык  59  Борисова Т.И.
 11.  Сосновский Илья  8  Русский язык  58  Борисова Т.И.
 12.  Захарова Софья  5  Русский язык  56  Красненкова Л.Н.
 13.  Мартынюк Александра  8  Русский язык  56  Борисова Т.И.
 14.  Лакомченко Иван  5  Русский язык  55  Красненкова Л.Н.
 15.  Зырянова Карина  8  Математика  100  Ануфриева Е.В.
 16.  Колесникова Елена  9  Математика  84  Матисова О.Р.
 17.  Герман Анна  5  Математика  69  Костина Н.А.
 18.  Степанов Михаил  6  Математика  58  Давыдова Н.А.
 19.  Лутко Ольга  8  Математика  57  Ануфриева Е.В.
 20.  Мартынюк Александра  8  Математика  57  Ануфриева Е.В.
 21.  Лузин Николай  5  Математика  52  Костина Н.А.
 22.  Долганова Дарья  8  Биология  58  Габитова В.В.
 23.  Евдокимова Мария  8  Биология  58  Габитова В.В.
 24.  Романенко Анна  8  Биология  53  Габитова В.В.
 25.  Зырянова Карина  8  Биология  50  Габитова В.В.
 26.  Колесникова Елена  9  Химия  69  Свистунова Т.Ю.
 27.  Петухова Анастасия  9  Химия  61  Свистунова Т.Ю.
 28.  Романенко Анна  8  Химия  55  Свистунова Т.Ю.
 29.  Мартынюк Александра  8  Обществознание  86  Мигунова О.В.
 30.  Колесова Екатерина  9  Обществознание  85  Хиукова В.Н.
 31.  Носкова Мария  10  Обществознание  82  Хиукова В.Н.
 32.  Колесникова Елена  9  Обществознание  81  Хиукова В.Н.
 33.  Несмиянов Елисей  8  Обществознание  68  Мигунова О.В.
 34.  Становая Мария  10  Обществознание  63  Хиукова В.Н.
 35.  Борисов Станислав  9  Обществознание  62  Хиукова В.Н.
 36.  Носкова Мария  10  История  54  Хиукова В.Н.
 37.  Лузин Николай  5  Физика  55  Низамутдинова С.Ю.
 38.  Лутко Ольга  8  Физика  55  Низамутдинова С.Ю.
 39.  Колесникова Елена  9  Информатика  57  Маева М.Е.
 40.  Несмиянов Елисей  8  Информатика  55  Соловьева Л.Е.
 41.  Зырянова Карина  8  Информатика  52  Соловьева Л.Е.
 42.  Юдина Виктория  6  Английский язык  63  Тютева Ю.Ю.
 43.  Лузин Николай  5  Английский язык  62  Плотникова Е.А.
 
Количество участников - 143, победителей и призеров - 43 учащихся (30,1%)
 
 Предмет  Количество участников  Количество призеров  %
 Русский язык  44  14  31,2%
 Математика  26  7  27%
 Физика  8  2  25%
 Биология  21  4  19%
 Химия  11  3  27,3%
 Информатика  10  3  30%
 Обществознание  9  7  77,8%
 История  4  1  25%
 Английский язык  10  2  20%